VITESSE GOALS

Het project Vitesse GOALS wordt sinds begin 2017 aangeboden in de Arnhemse wijk Malburgen Immerloo. GOALS staat voor Gezond Onderweg naar Actieve LeefStijl. In deze wijk is sprake van een verhoogd percentage kinderen, in de leeftijd van 6 – 12 jaar, met (ernstig) overgewicht en/of te lage sportparticipatie.

Vitesse GOALS schoolprogramma

In de eerste fase van het project, het schoolprogramma is een Vitesse Betrokken coach actief op vijf basisscholen. Het doel van het schoolprogramma is om kinderen bewuster te maken van een gezonde leefstijl en ook om daadwerkelijk in beweging te komen. De vijf deelnemende basisscholen zijn:

  • Het Mozaïek
  • De Margarethaschool
  • De Johannesschool
  • De Pastoor van Ars
  • De Monchyschool

Alle groepen (vanaf groep 3 t/m groep 8) krijgen een acht weken durende interventie aangeboden tijdens de gymlessen. Ze leren via interactieve voetbalspellen over gezonde voeding en beweging. Hierbij wordt de koppeling gemaakt met de spelers van Vitesse.

Naast de beweeginterventie ondersteunt Vitesse Betrokken de scholen in het opstellen en optimaliseren van het gezonde schoolbeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sportieve invulling van pauzes en een gezond traktatiebeleid.

Vitesse GOALS naschools programma
In de tweede fase van het programma wordt naschools aangeboden. Deze fase van het programma is voor kinderen van acht tot twaalf jaar met (ernstig) overgewicht, bewegingsachterstand en of te lage sportparticipatie.

De deelnemers gaan twaalf weken lang aan de slag met een het verbeteren van hun leefstijl. Tijdens het beweegprogramma leren de kinderen over gezonde voeding, beweging en leefstijl. Dit gebeurd in groepssessies en beweegsessies. Daarnaast worden de ouders van de deelnemende kinderen nauw betrokken in dit proces. Zij hebben namelijk een grote invloed op de leefstijl van het kind. 

Na de twaalf weken worden de kinderen begeleid richting een sportvereniging of sportaanbod in de wijk. De coach monitort of de kinderen wekelijks voldoende bewegen. Op die manier krijgt Vitesse Betrokken inzicht in het effect van de interventie op lange termijn.

Het programma is opgesteld is samenwerking met het Vitesse Lab, de chef-kok van Vitesse, studenten Voeding & Diëtetiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het VU Medisch Centrum.

image