PLAYING FOR SUCCESS
Playing for Success is een landelijk initiatief dat bij meerdere Betaald Voetbal Organisaties plaatsvindt. Sinds oktober 2010 is het programma actief in Arnhem. Vitesse is hiermee de vierde club van Nederland die het initiatief omarmde. Playing for Success zet zich in voor leerlingen uit groep acht en het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs, met verminderd zelfvertrouwen en/of faalangst met als doel het vergroten van motivatie en zelfvertrouwen waardoor ook de prestaties op school kunnen verbeteren. De bakermat voor Playing for Success ligt in Engeland. Daar wordt het project al meer dan tien jaar succesvol uitgevoerd.

Playing for Success is een gratis naschools programma. De deelnemers komen van diverse scholen van het voortgezet onderwijs uit Arnhem en de regio. Daarnaast bestaat er een ‘opstaptraining' voor leerlingen uit groep acht van de basisschool. Leerlingen van verschillende types onderwijs (VMBO, HAVO, Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs) kunnen terecht bij Playing for Success. De leerlingen volgen gedurende tien weken eenmaal per week het programma in het leercentrum. Voor dit project is een ruimte onder de Edward Sturing-tribune (Noord) van stadion GelreDome ingericht als leercentrum. Vitesse ondersteunt het leerproces door elke groep, in het tien weken durend lesprogramma twee keer te bezoeken. Zo komen de leerlingen regelmatig in contact met Vitesse-spelers. Samen met de spelers worden opdrachten gemaakt en is er uiteraard altijd een foto en handtekeningenmoment. Ook maken de leerlingen opdrachten in het stadion en in de fanshop MijnVitesse (GelreDome). Op die manier worden voetbal en Vitesse ingezet om de leerlingen op een prettige manier te laten leren. Ook een wedstrijdbezoek behoort tot het lesprogramma. Playing for Success Arnhem sluit volledig aan bij de ambities van de stad, het onderwijs en Vitesse, om de startkwalificaties van jongeren te verbeteren.

Inspirerende leeromgeving
Playing for Success verbindt leren met de uitdagende wereld van het topvoetbal. Stadion GelreDome is een uitdagende en inspirerende plek buiten de school, waar de leerlingen zoveel mogelijk positieve leerervaringen kunnen opdoen. Hier werken de leerlingen, samen met andere leerlingen, aan een programma dat gericht is op taal, rekenen en ICT-vaardigheden met als doel het versterken van motivatie, zelfvertrouwen en zelfwaardering en het wegwerken van leerachterstanden. De leerlingen zijn allemaal afkomstig van verschillende scholen en worden per groep van maximaal vijftien leerlingen begeleid door minstens vier begeleiders. Het stadion, de sport en de omgeving van de professionele voetbalwereld dragen allemaal bij aan een omgeving die jongeren uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties. Als de leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, hervinden ze hun zelfvertrouwen en kunnen de schoolprestaties toenemen. "Als je zo bezig bent met opdrachten in het stadion, merk je niet dat je aan het leren bent. Dat is best wel vet",  aldus een deelnemer van Playing for Success Arnhem.

 

Playing for Success
Stichting Playing for Success is gelieerd aan Vitesse en is als volgt te bereiken: 

Bezoekadres:
Stadion GelreDome
Batavierenweg 25

Postadres:
Postbus 366
6800 AJ Arnhem 

Ab van der Woude, centrummanager en docent
Telefoon: +31(0)6 53 945 106
Mail: a.vanderwoude@playingforsuccess.nl

Meer informatie is te vinden op de website: www.playingforsuccessarnhem.nl 

 

image