Waarom Vitesse Betrokken?
Vitesse beweegt niet alleen op het veld, maar ook ver daarbuiten! Vitesse is diep geworteld in de samenleving: (Groot) Arnhem en Vitesse hebben elkaar nodig. Dat is al sinds 1892 het geval. Voetbal verbindt en beweegt ons sinds 1892 in Arnhem en daarbuiten. Vitesse voelt een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vitesse Betrokken gelooft in de kracht van voetbal! Voetbal kan mensen bereiken en in beweging kan brengen. Vitesse Betrokken gebruikt deze kracht in haar sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Hoe vervult Vitesse haar maatschappelijke rol?
Stichting Vitesse Betrokken is het maatschappelijke hart van de club. Het doel van de stichting is middels de kracht van Vitesse sociaal-maatschappelijk actief te zijn in Groot Arnhem. Die maatschappelijke rol verwijst naar het verbeteren van de leefsituatie van individuen, groepen of wijken. De stichting heeft daarnaast tot doel om, op basis van wederzijdse betrokkenheid, binding tussen (potentiele) Vitesse-supporters en Vitesse tot stand te brengen, te onderhouden en te vergroten.

Om de maatschappelijke rol vorm te geven richt Vitesse Betrokken zich op projecten die in spelen op actualiteit en behoefte. Daarom richten wij ons op ‘een leven lang Betrokken’.

Een leven lang Betrokken
Vitesse Betrokken is er voor iedereen. Van jong tot oud. Daarom hanteren wij de Betrokken-leeftijdslijn. In deze lijn willen wij structurele projecten aanbieden voor alle leeftijdscategorieën en doelgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep richten wij ons op een speciaal thema. Belangrijke voorwaarde is dat er wordt ingespeeld de behoefte van de doelgroep en op een actueel thema.

Wij richten ons op vijf leeftijdsgroepen. Elke leeftijdsgroep is gekoppeld aan een actueel thema:

Jeugd (0 t/m 12 jaar)
Jongeren (12 t/m 18 jaar)
Jong volwassenen (18 t/m 35 jaar)
Volwassenen (35 t/m 65 jaar)
Ouderen (65+ jaar)

Gezonde leefstijl
Samen bewegen
Participatie samenleving
Vitaliteit
Sociale activering

Aanpak
Een vraaggerichte, open houding is van belang. Vitesse Betrokken streeft ernaar maatwerk te leveren en in samenwerking met onze partners de maatschappij te dienen. Vitesse Betrokken  gebruikt de eigen identiteit binnen projecten door gebruik te maken van ons beeldmerk: de spelers, de clubkleuren geel en zwart, GelreDome en de trainingsaccommodatie op Papendal. Deze symbolen benutten we bij onze activiteiten richting supporters, voor het vinden en binden van doelgroepen en het ontwikkelen en het benutten of (her)ontdekken van de talenten van doelgroepen. 
 

ORGANISATIE

Oprichting: 29 maart 2007

Bestuur: Wim Ludeke (voorzitter), Niek Huisma (penningmeester), Simone Sanders (secretaris) en Anneke Bouwmeester

De werkzaamheden van alle bestuursleden van Vitesse Betrokken zijn onbezoldigd

Ambassadeur: Edward Sturing

JAARVERSLAGEN

2020

2019

2018 

2017

2016

2015

2014

2013