Vitesse Hattrick is ontstaan vanuit een gezamenlijke wens van Sportbedrijf Arnhem, Rijnstad en Vitesse Betrokken om jeugd en jongeren zowel op sportief als maatschappelijk vlak in beweging te brengen. Het sociaal-maatschappelijke programma richt zich op kinderen van 8 tot en met 12 jaar, die woonachtig zijn in de Arnhemse wijken: Geitenkamp-Monnikenhuizen, Klarendal-st. Marten, Malburgen-Immerloo, Arnhem-midden en Presikhaaf.

Wekelijks wordt er getraind in de wijk en een keer per zes weken staat er een toernooi op het programma waarbij de teams uit alle wijken het opnemen tegen elkaar. Fairplay is hierin een belangrijke pijler.

Daarnaast kent het Vitesse Hattrick programma een maatschappelijke component. Deelnemers worden positief gestimuleerd op gebied van onderwijs en werk. In de vorm van een buurtbijdrage doen de deelnemers ook iets terug voor hun wijk. 

Aanleiding
De directe aanleiding van Vitesse Hattrick programma is de relatief lage sportparticipatie in de krachtwijken van Arnhem. Sporten heeft namelijk op meerdere vlakken een positief effect op de ontwikkeling van het kind.

 ‘Het beoefenen van sport is in vele opzichten goed voor de ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen moeten dan ook de mogelijkheid hebben om te sporten. Toch blijkt uit de begin maart 2016 verschenen factsheet ‘jeugd- armoede- sport’ van Kenniscentrum Sport dat sporten niet altijd vanzelfsprekend is voor kinderen die in armoede leven. Deze groep is de afgelopen jaren sterk toegenomen.’

Binnen het Vitesse Hattrick programma wordt de verbindende rol van stichting Vitesse Betrokken ingezet om samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders en andere partners uit te breiden en te intensiveren, met als doel het opzetten van een nieuw programma en om een structureel sportaanbod te kunnen realiseren.

image

image