Vitesse Hattrick is de overkoepelende naam voor drie projecten die aan elkaar verbonden zijn: de School, League en Academy. Met Hattrick ga je samen met leeftijdsgenoten voetballen! Daarnaast ga je met je team activiteiten in je eigen wijk doen. Als je wat ouder bent, word je ondersteund op het gebied van studie en werk. De vijf wijken waarin de activiteiten plaats vinden zijn: Geitenkamp-Monnikenhuizen, Klarendal-st. Marten, Malburgen-Immerloo, Arnhem-midden en Presikhaaf.

Achtergrond
De Vitesse Street Hattrick is ontstaan vanuit een gezamenlijke wens van Sportbedrijf Arnhem (gelieerd aan de gemeente Arnhem), Rijnstad en Vitesse Betrokken om de sociaal-maatschappelijke sportactiviteiten nog meer met elkaar te verbinden. De Vitesse Street Hattrick is een uniek concept wat door de drie partijen wordt uitgevoerd. Deze partijen worden daarbij ondersteund door de maatschappelijk partners van Vitesse Betrokken: Kuijpers Installaties, Menzis en de woningcorporatie Volkshuisvesting.

 

HATTRICK SCHOOL 

Wie?
Jongens en meiden van 6 tot en met 12 jaar uit Geitenkamp-Monnikenhuizen, Klarendal-st. Marten, Malburgen-Immerloo, Arnhem-midden en Presikhaaf

Wat?
Wekelijks doe je mee met voetbalactiviteiten die worden aangeboden door Vitesse Betrokken, Sportbedrijf Arnhem en de KNVB. Deze vinden plaats bij de wijkclubs, die zijn verbonden aan Sportbedrijf Arnhem. Daarnaast wordt één keer per maand een voetbaltoernooi georganiseerd door de wijkteams. Samen met je team doe je iets terug voor de leefbaarheid in de wijk, zoals schoonmaken van parken. 

Waar?
De Hattrick schools zijn gevestigd bij de wijkclub.

HATTRICK LEAGUE  

Wie?

Jongens en meiden van 13 tot en met 16 jaar uit Geitenkamp-Monnikenhuizen, Klarendal-st. Marten, Malburgen-Immerloo, Arnhem-midden en Presikhaaf.

Wat?
Hattrick League is een unieke straat- en zaalvoetbalcompetitie. Vanaf maart tot juni speel je met een team uit je wijk een toernooi tegen andere teams. Je team wordt begeleid door een jongerenwerker van Rijnstad en een rolmodel uit de wijk. Tijdens de toernooien word je als team door KNVB-scheidsrechters beoordeeld op jullie gedrag in en rondom het veld. Daarnaast lever je met je team een tweetal buurtbijdragen in de wijk. Denk hierbij aan het verzorgen van een stamppotbuffet voor het lokale bejaardentehuis tot aan het opruimen van het trapveldje in de wijk. Het team met de hoogste totaalscore wint het toernooi.

Waar?
De voetbalactiviteiten worden georganiseerd in de sportzalen van Sportbedrijf Arnhem, op Richard Krajicek Playgrounds en op Cruyff Courts

HATTRICK ACADEMY

Wie?
Jongeren van 17 tot en met 21 jaar.

Wat?
Binnen dit project, dat wordt ondersteund door de Cruyff Foundation, Sportbedrijf Arnhem en Rijnstad, word je opgeleid tot rolmodel in de wijk. Daarnaast word je ingezet bij de Vitesse Street School en Vitesse Street League. Ook wordt je ondersteuning geboden op het gebied van studie en werk.

Waar?
Sportzalen in de Hattrick wijken.

image

image

 

 

image

 

 

 

image