Supporterscoördinator
Voor Vitesse is de binding met haar achterban cruciaal. Een van de voornaamste taken van de supporterscoördinator is om de belangen en gevoelens tussen de supporters(groepen) en de club (en andere stakeholders) over te brengen en waar mogelijk te bemiddelen. Met als uiteindelijk doel een zo optimaal mogelijke verstandhouding en begrip tussen supporters(groepen) en de club.

Zichtbaarheid
De supporterscoördinatoren onderhouden intensief contact met de supporters tijdens wedstrijden op de tribunes, maar ook daarbuiten. Zij zijn de schakel tussen de club en de supporters en streven bij zowel thuis- als uitwedstrijden voor een zo aangenaam mogelijk wedstrijdbezoek voor zowel onze supporters als de bezoekende club.

Bereikbaarheid
De supporterscoördinatoren zijn er voor alle supporters en kunnen benaderd worden voor uiteenlopende vragen. Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact op met de supporterscoördinatoren.

Voorstellen
Bij Vitesse zijn twee supporterscoördinator werkzaam, Denny Elfring en Bram Langelaar. Beide zijn in dienst van Vitesse Betrokken en zijn het eerste aanspreekpunt voor supporters van Vitesse.

Denny Elfring (supporterscoördinator)
Denny is bij iedere thuis- en uitwedstrijd op de tribunes te vinden en onderhoudt contact met stewards en de supporterscoördinator van de tegenstander. Daarnaast staat hij de supporters bij die tegen een stadionverbod aanlopen. “Ik ben bereikbaar voor vragen, telefonisch, via WhatsApp of per e-mail en probeer altijd zo snel mogelijk te reageren.”

Bram Langelaar (projectleider Supporterszaken en Maatschappij)
Bram organiseert preventieve en educatieve activiteiten met en voor de Vitesse supporters in de Arnhemse wijken. Hij is tevens verantwoordelijk voor de behandeling van alle speciale wensen en verzoeken.

Sfeeracties
Vitesse stelt het op prijs dat supporters een sfeeractie willen organiseren. Een sfeeractie draagt vaak bij aan een positieve sfeer richting de spelers en supporters op de tribune. Indien je een sfeeractie wil organiseren kun je terecht bij de supporterscoördinator. Sfeeracties moeten vooraf altijd worden goed gekeurd door Vitesse. De supporterscoördinator kan je meer informatie geven over de richtlijnen waar een sfeeractie aan moet voldoen.

Stadionverboden
Bij stadionverboden en andere sancties heeft de supporterscoördinator een adviesfunctie. Indien een Vitesse supporter tegen een stadionverbod aanloopt zal de supporterscoördinator de supporter informeren, adviseren en waar nodig bijstaan. Hij kan bijvoorbeeld helpen bij een bezwaarschrift als de supporter het niet eens is met de opgelegde sanctie. Daarnaast begeleidt de supporterscoördinator de uitvoering van alternatieve sancties om een gedeelte van het stadionverbod om te zetten naar een voorwaardelijk stadionverbod.

Inleveren pasfoto
De KNVB stelt verplicht dat een persoon met een stadionverbod een pasfoto inlevert. Dit dient persoonlijk te gebeuren en er dient een legitimatiebewijs getoond te worden. Het inleveren van de pasfoto kan op afspraak bij onze supporterscoördinator.

De gedragingen, de bijbehorende sancties als ook het aantal uren horende bij de gedragingen zijn vastgelegd in

Richtlijn termijn stadionverbod 2021|2022

 

Denny Elfring
supportercoördinator 
d.elfring@vitessebetrokken.nl
026-8807063 / 06-10533372

Bram Langelaar 
projectleider Supporterszaken en Maatschappij
b.langelaar@vitessebetrokken.nl
026-8807063