Vitesse krijgt regelmatig verzoeken om medewerking te verlenen aan wensen, activiteiten en evenementen. Namens Vitesse behandelt Vitesse Betrokken alle wensen en verzoeken.

Aangezien Vitesse Betrokken helaas niet alle aanvragen kan honoreren, worden deze getoetst aan de volgende richtlijnen:

Vitesse Betrokken verleent graag medewerking aan verzoeken die:
• in Gelderland plaatsvinden
• van een lokaal geregistreerd goed doel afkomstig zijn
• van een lokale welzijnsstichting afkomstig zijn
• van een lokale voetbalvereniging afkomstig zijn
• gericht zijn op het ondersteunen van kinderen
• betrekking hebben op sportactiviteiten of de gezondheid
• betrekking hebben op het onderwijs

Vitesse Betrokken verleent in principe geen medewerking aan verzoeken die:
• buiten Gelderland plaatsvinden en geen landelijk karakter hebben
• van een niet geregistreerd goed doel afkomstig zijn
• voor privé doeleinden zijn
• van een voetbalvereniging buiten Gelderland afkomstig zijn
• van een politieke of religieuze aard zijn
• een landelijk karakter hebben en geen ondersteuning krijgen vanuit Arnhem
• op een te korte termijn geregeld moeten worden

image

Veilingitems

Vul onderstaand contactformulier zo specifiek mogelijk in

Gegevens aanvrager

Gegevens evenement

Verzoeken voor (zieke) supporters

Vul onderstaand contactformulier zo specifiek mogelijk in

Gegevens aanvrager

Gegevens zieke supporter

Overige verzoeken

Vul onderstaand contactformulier zo specifiek mogelijk in

Gegevens aanvrager