Fanmonitor: Resultaten interviewronde 2

Meningen Vitesse supporters behoorlijk breedgedragen

Meningen Vitesse supporters behoorlijk breedgedragen

Vitesse heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Satisfactory een manier gevonden om supporters nog meer bij de club te betrekken, namelijk de Fanmonitor. De Fanmonitor is een continu identiteits- en tevredenheidonderzoek door supporters voor supporters. Dit levert belangrijke informatie op over hoe wij de club het beste kunnen besturen. Want wat is de club waard zonder een grote, vaste aanhang? Dat is waar wij het voor doen! Om die reden wil Vitesse natuurlijk graag weten hoe wij het jullie nog beter naar de zin kunnen maken. Waar zijn fans tevreden en ontevreden over? En als we hierop reageren, wat is het effect van deze maatregel? Maar de uitkomsten van de Fanmonitor geven de club ook inzicht in het effect van de sportieve prestaties op het imago van de club en in welke waarden supporters zich herkennen. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld ook de communicatie beter afstemmen op jullie informatiebehoefte.

Maandelijks worden er steeds 100 nieuwe seizoenkaarthouders geïnterviewd. Dit onderzoek wordt verricht door vrijwilligers van de Supportersvereniging Vitesse onder begeleiding van onderzoeksbureau Statisfactory, dat de informatie verwerkt waarna deze maandelijks met jullie gedeeld kan worden.

De eerste twee interviewrondes zijn inmiddels afgenomen. De resultaten van de Fanmonitor van de maand juli zijn nu ook bekend. Deze belronde vond nog plaatst voor de Fandag van afgelopen zondag.

Wat als eerste opvalt is dat de nieuwe scores bijna identiek zijn aan die uit ronde 1. Met 75 tegenover 25 procent was het percentage mannen dat is ondervraagd wederom hoger dan het percentage vrouwen. De meeste respondenten van deze interviewronde hebben een seizoenkaart op de Zuidtribune (35 procent). Voordat er ook maar één officiële bal in het GelreDome gerold heeft, geeft 77 procent aan er al zeker van te zijn volgend seizoen opnieuw een seizoenkaart aan te schaffen.

Resultaten breedgedragen
Zoals aangegeven is opgevallen dat de meeste resultaten identiek zijn aan die van de eerste Fanmonitor. Eerder gaf 83 procent van de ondervraagden aan dat zij GelreDome zien als dé thuishaven van de club. Nu was dit 85 procent. Ook de stewards scoorden met 89 procent wederom hoog op service en gastheerschap. De geïnterviewde fans van ronde 2 waren het er net als de eerste groep geïnterviewden mee eens dat Vitesse meer spelers moet contracteren uit de eigen regio. Technisch directeur Marc van Hintum komt hierop terug in de nieuwe presentatiegids van Vitesse.

Positief over consumptie bij thuiswedstrijden
In de tweede interviewronde is uitgebreid aandacht gevraagd voor de consumptiemogelijkheden bij de thuiswedstrijden van Vitesse. Het assortiment scoort op diversiteit redelijk tot goed. 75 procent is hier (zeer) tevreden over. Ook is gevraagd naar de kwaliteit van het eten en drinken. Hierbij gaf 61 procent aan hier (zeer) tevreden over te zijn. Over de prijzen zijn jullie tot nu toe nog minder tevreden. 77 procent vindt een aantal producten (nog) te prijzig. Zoals bekend is de verzorging van consumptie bij thuiswedstrijden in handen van GelreDome. Vitesse heeft hier geringe invloed op. Echter, de club zal naar aanleiding van deze resultaten opnieuw met GelreDome in gesprek gaan om te kijken wat er mogelijk is op dit gebied. Een terugkoppeling volgt binnen enige weken.

Uitwedstrijden: Live TV meest populaire medium
De uitwedstrijden van Vitesse worden het meest gevolgd via live TV via het kanaal Eredivisie Live. 42 procent van de geïnterviewde seizoenkaarthouders gaf aan dit medium het meest te gebruiken als zij niet bij de uitwedstrijden aanwezig kunnen zijn. Daarnaast blijken de radio (Langs de Lijn en Vitesse Live) en teletekst ook geliefde media om op de hoogte te blijven van Vitesse buiten GelreDome. Het dagelijkse Vitesse-nieuws wordt het meest, en in bijna gelijke mate, gevolgd via de regionale krant en de officiële website van Vitesse.

De Hertog wint aan populariteit
Wederom is gevraagd naar welke associaties Vitesse bij supporters oproept. Hierin zaten ook de nieuwe kernwaarden van de club verwerkt. Daaruit blijkt dat ‘onverzettelijkheid’ met 69 procent het hoogste scoort. De Hertog heeft aan populariteit gewonnen. Waar hij de vorige keer nog 31 procent moest overtuigen van zijn status als het symbool van de club, is dit nu nog maar 25 procent. Vitesse is al bezig veel werk te maken van de nieuwe kernwaarden. De Fanmonitor, Fandag en de hernieuwde website zijn hiervan de meest recente voorbeelden. De komende tijd worden deze activiteiten verder uitgebreid.

Volgende maand vindt de derde Fanmonitor plaatst. Uiteraard zullen ook die resultaten zo snel mogelijk met jullie worden gedeeld.

Reacties (0)

Vitesse is niet aansprakelijk voor de reacties die geplaatst worden op de website en behoudt het recht in te grijpen waar nodig. De redactie hoopt dat supporters bij het posten hun gezond verstand gebruiken. Heb respect voor iedereen, zowel binnen als buiten Vitesse. Voor meer informatie omtrent de regels over het geven van reacties op nieuwsberichten, ga naar www.vitesse.nl/policies.


Inloggen en reactie plaatsen