Ondertekening Convenant tussen 58 amateurclubs uit Nijmegen, Arnhem en Maas&Waal

Op zaterdag 4 september vindt de officiële ondertekening plaats van het Fair Play convenant tussen 58 amateurclubs uit de regio Nijmegen, Arnhem en Maas en Waal.

Het convenant is een document met afspraken tussen de verschillende clubs over gedragsregels en respect. Het initiatief laat zien dat Fair Play altijd samengaat met respect voor elkaar en de regels die daarmee gepaard gaan. Bovendien is het grensoverschrijdend.  Door onderling informatie uit te wisselen over spelers of gebeurtenissen, kunnen clubs van elkaar leren en weten ze hoe ze overtredingen op kunnen lossen.

Bij de officiële ondertekening zijn alle voorzitters aanwezig met een D-pupil uit de jeugd van de betreffende clubs. Deze pupillen worden door N.E.C. keeperstrainer Wilfried Brookhuis en Vitesse trainer Gerry Hamstra getraind. Hiermee laten de profclubs zien achter het initiatief te staan. Beide clubs zijn met respectievelijk ‘Wij staan voor de Wijk’ van N.E.C. en ‘Vitesse Betrokken’ al in verschillende maatschappelijke projecten bezig met respect en gedrag. Dit convenant sluit daar naadloos bij aan.

Michael van Praag, voorzitter van de KNVB, is hoogstpersoonlijk aanwezig om te laten zien dat de KNVB dit soort overeenkomsten graag ziet en om de deelnemende clubs een extra motivatie geven.

De 58 clubs worden in de diverse regio’s vertegenwoordigd door BV Voetbal (Belangenvereniging Voetbal Nijmegen), AVF (Arnhemse Voetbal Federatie)  en OOMW (Overleg Orgaan Maas&Waal), waar ze al onderlinge afspraken hebben over informatie-uitwisseling en gedragsregels op de voetbalvelden.