Vitesse Betrokken: wie, wat, waar

Stichting Vitesse Betrokken is de maatschappelijke afdeling van Vitesse. Sinds 2007 is Vitesse Betrokken dagelijks actief in Arnhem. Middels Vitesse Betrokken voeren we het maatschappelijk beleid. We zijn erg begaan met de stad Arnhem en we willen graag actief bijdragen aan de ontwikkeling van de stad en de regio. Dit doet Vitesse Betrokken door diverse maatschappelijke programma’s aan te bieden.

Gelijke kansen
Arnhem en haar regio kent relatief veel wijken en gebieden met een bovengemiddeld aantal gezinnen die opgroeien in armoede. De gevolgen voor jeugdigen zijn achterstanden op het gebied van gezonde leefstijl, sociale ontwikkeling en participatie. Deze kansenongelijkheid kan weer leiden tot ontwikkelingsachterstand in hun volwassen leven. We zetten ons daarom in om gelijke kansen te creëren op de thema’s waarop jeugdigen in armoede achterstanden ervaren:

  • Gezonde leefstijl
  • Sociale ontwikkeling
  • Participatie

Focus op jeugdigen (4 t/m 27 jaar)
We focussen ons op de jeugdigen (4-27 jaar). Deze doelgroep is positief te beïnvloeden. Middels een gefaseerde en gestructureerde aanpak willen wij, samen met onze samenwerkingspartners, jeugd en jongeren kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen.

Projecten

GOALS
Vitesse GOALS staat voor Gezond Onderweg naar Actieve Leefstijl. Het Vitesse GOALS programma wordt georganiseerd in samenwerking met basisscholen en richt zich op het aannemen van een gezonde leefstijl.

image

Vitesse Hattrick
Het Vitesse Hattrick programma wordt in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem georganiseerd voor kinderen (8-12 jaar) in de lage inkomensbuurten van Arnhem. Het programma richt zich met name op de sociale ontwikkeling.

image

Vitesse Werkt
Het Vitesse Werkt programma is het re-integratieprogramma van Vitesse Betrokken. Jongeren uit Arnhem die gebruik maken van de participatiewet worden middels het programma begeleid naar een betaalde baan of studie met behoud van studie financiering. Het programma wordt georganiseerd in samenwerking met Scalabor en richt zich op participatie.

image