Status betaald voetbalcompetities naar aanleiding van update maatregelen overheid

Dinsdag was ook voor het betaald voetbal een belangrijke dag, waarop er via de overheid meer duidelijkheid kwam in de als gevolg van de coronacrisis ontstane actuele situatie. Onderstaand bericht is naar buiten gebracht door de KNVB.

Dat de vergunningplichtige evenementen tot 1 september verboden blijven, schept die duidelijkheid. Tot die tijd wordt er geen betaald voetbal gespeeld, ook niet zonder publiek. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur betaald voetbal, dat daar formeel over gaat, het voornemen de competitie 2019|2020 niet verder uit te spelen. Op basis van het besluit van de regering, treedt de KNVB in overleg met UEFA. Waarna het besluit wordt genomen. Vrijdag komen vervolgens de clubs en andere betrokkenen samen om de consequenties daarvan te bespreken.

Dat de KNVB tot op heden de onderbroken competities nog niet definitief heeft afgelast, is vooral omdat de bedrijfstak betaald voetbal in financieel zwaar weer is gekomen door de corona-crisis. Geprobeerd wordt om te voorkomen dat hierdoor clubs omvallen en banen uit het voetbal verdwijnen. Net als in andere delen van onze economie wordt gevochten om een bedrijfstak zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van de huidige crisis.

Dat er tot 1 september niet gevoetbald kan worden, brengt enorme uitdagingen met zich mee in organisatorisch, sportief en economisch opzicht. Samen met de overheid, clubs, belangenorganisaties en experts zijn we hierover frequent in gesprek met elkaar. Samen wordt er gekeken naar de mogelijke, volgende stappen voor het voetbal in de 1,5 meter-maatschappij. Samen overleggen we over hoe we het voetbal in de verdere toekomst kunnen organiseren en coronaproof kunnen maken.

Komende vrijdag zal met de direct betrokkenen gesproken worden over de verdere consequenties die het voorgenomen besluit om de competitie van 2019|2020 niet uit te spelen met zich meebrengen.

Het volledige persbericht vanuit de KNVB lees je hier: https://www.knvb.nl/nieuws/betaald-voetbal/eredivisie/59877/status-betaaldvoetbalcompetities-naar-aanleiding-van-update

Niet geheel onverwachts
Pascal van Wijk, algemeen directeur van Vitesse, reageert als volgt op de situatie: “Het besluit komt niet geheel onverwachts. Het is prettig dat er nu duidelijkheid is. Vanaf het begin hebben we gezegd dat we de maatregelen en adviezen vanuit de overheid en RIVM volgen. Nu is dat niet anders. We respecteren vanzelfsprekend dit besluit. De volksgezondheid en het controleren van de druk op de zorg is het allerbelangrijkste in de strijd tegen het virus. Dat is volkomen helder.” Over de precieze gevolgen zegt Van Wijk: “Wat de gevolgen precies zijn, moeten we in de komende periode verder uitwerken. In deze uitzonderlijke tijden moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten om hier vroeg of laat zo goed mogelijk uit te komen. Dat tot in elk geval 1 september geen wedstrijden plaatsvinden, wil niet zeggen dat daarmee ook alle vragen zijn beantwoord. Hoe gaat het individueel programma voor onze spelers er voorlopig uitzien? Wat betekent dit besluit voor de start van het nieuwe seizoen? Ook dat soort zaken moeten we in de komende tijd met de juiste partijen bespreken.”