Vitesse veilt unieke items tijdens 'Meer dan voetbal-week'

Het Nederlands betaald voetbal organiseert van maandag 6 juli tot en met zondag 12 juli een bijzondere online veiling tijdens de Meer dan Voetbal-week. Alle 34 profclubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stellen unieke items en arrangementen beschikbaar. De opbrengst van de voetbalveiling gaat naar de maatschappelijke projecten van de clubs.

De Arnhemse club veilt verschillende items. Van gesigneerde voetbalshirts, gedragen voetbalschoenen en een aanvoerdersband tot unieke ervaringen. De opbrengsten komen ten goede aan de maatschappelijke projecten Vitesse Hattrick en Vitesse GOALS!

Vitesse Hattrick
Vitesse Hattrick is in 2015 ontstaan vanuit een gezamenlijke wens van Sportbedrijf Arnhem, Rijnstad en Vitesse Betrokken om kinderen zowel op sportief als maatschappelijk vlak in beweging te brengen. Het sociaal-maatschappelijke programma richt zich op kinderen van 8 tot 12 jaar in de regio Arnhem. Wekelijks wordt er door de deelnemers getraind in hun eigen wijk. Eén keer in de zes weken staat er een toernooi op het programma waarbij de teams uit alle wijken het opnemen tegen elkaar. Fairplay is hierin een belangrijke pijler. Daarnaast worden deelnemers positief gestimuleerd op gebied van onderwijs en werk. In de vorm van een buurtbijdrage doen de deelnemers iets terug voor hun wijk.

Vitesse GOALS
Vitesse GOALS staat voor ‘Gezond Onderweg naar Actieve LeefStijl.’ Het programma wordt sinds 2017 aangeboden en werkt via 3 fases naar een gedragsverandering bij kinderen van 6 t/m 12 jaar met overgewicht en/of te lage sportparticipatie. In de eerste fase van het project, is een Vitesse Betrokken-coach actief op scholen om kinderen bewuster te maken van een gezonde leefstijl en om daadwerkelijk in beweging te komen. In de tweede fase wordt een naschools programma aangeboden voor kinderen met overgewicht, bewegingsachterstand en/of te lage sportparticipatie. Vervolgens worden de kinderen begeleid naar een sportvereniging of sportaanbod in de wijk.Opbrengsten naar maatschappelijke projecten
Alle opbrengsten van de voetbalveiling gaan uitsluitend naar de clubfoundations. Met de campagne laat het betaald voetbal zien dat de profclubs meer zijn dan voetbal. De 34 clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voeren jaarlijks tussen de 500 en 1.000 maatschappelijk projecten en activiteiten uit, gericht op onder andere het tegengaan van eenzaamheid, bevorderen van een gezondere levensstijl en begeleiding van mensen naar werk.

 Een overzicht van alle veilingitems, arrangementen én maatschappelijke projecten van de Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisieclubs is te bekijken op www.meerdanvoetbal.nl