Implementatie dataverwerkingssysteem

Stichting Vitesse Betrokken heeft innovatie hoog in het vaandel. Door de jaren ervaring die de afgelopen tijd is opgedaan kennen onze projecten een geijkte uitvoering. De resultaten die wij behalen geven hiervan een duidelijke afspiegeling. Binnen het programma Vitesse FIT zien we bijvoorbeeld elk jaar een duidelijk gewichtsverlies per deelnemer. Dit meten wij onder andere door de DEXA-scan op Papendal. Een ander voorbeeld ligt binnen het programma Vitesse GOALS, waarbij aan het begin, tussentijds en aan het eind metingen worden gedaan bij de deelnemende kinderen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe hun kennis is ontwikkeld op het gebied van gezonde leefstijl.

Als stichting zij wij aan het kijken hoe we het proces van meten en het verzamelen van data kunnen versoepelen. Hierdoor kunnen we de uitvoering efficiënter maken en de resultaten duidelijker en uitgebreider in kaart brengen. De Eredivisie CV bracht ons in contact met het programma Upshot en samen met een zestal Eredivisieclubs zijn wij betrokken bij een pilotgroep. Hierbij hopen we vooral lastige indicatoren, zoals sociale vaardigheden, duidelijk in beeld te krijgen.

Op deze manier streven wij ernaar om onze projectresultaten nog beter inzichtelijk te maken en naar buiten te kunnen communiceren.