Kennisdeling Vitesse Hattrick

De eerste Vitesse Hattrick kennisdeling heeft in de buitenlucht plaatsgevonden. Hierbij is Vitesse Betrokken met de Sport- en Spelmedewerkers van Sportbedrijf Arnhem in gesprek gegaan over het huidige Vitesse Hattrick programma. Nu de speelrondes niet door kunnen gaan, worden de werkgroepbijeenkomsten nuttig gebruikt om te kijken naar verbeterpunten binnen het programma.

Zo gaven werknemers van Rijnstad een presentatie over de selectie van de Buurtbijdrage die elk team doet voor de wijk waarin zij spelen. Hierbij werd gekeken naar simpele handelingen om de regie van het proces over te dragen naar de kinderen zelf. Daarnaast is een aantal stellingen behandeld en werd er gediscussieerd over een gelijke aanpak per wijk.

In het tweede deel zijn ze gezamenlijk aan de slag gegaan op het voetbalveld en zijn er verschillende thema’s behandeld die naar voren komen bij een voetbaltraining voor de deelnemende kinderen van Vitesse Hattrick. Er zijn bijvoorbeeld voetbalvormen behandeld waarbij de kinderen constant in beweging blijven en geen tijd en ruimte hebben om onderling onrust te stoken.

Een geslaagde ochtend die positief ontvangen werd door iedereen. En het eerste concrete verbeterpunt was al een feit: volgend seizoen dienen er meer werkgroepoverleggen buiten georganiseerd te worden, alvorens gezamenlijk de oefenstof te doorlopen op het veld!