Met het reactiesysteem op Vitesse.nl heb je als supporter de mogelijkheid te reageren onder nieuwsberichten. Ook kun je met je gebruikersnaam actief meedoen met voorspellen van wedstrijden, meedoen met prijsvragen, je mening geven bij een poll en het beoordelen van spelers.

Het registreren heeft voor de club ook een groot voordeel. Wij zijn in staat zijn om maatregelen te treffen wanneer wij opmerken dat er door bepaalde supporters vervelende reacties plaatsen (racistisch, seksuele geaardheid etc.). Deze bezoekers kunnen een waarschuwing krijgen. Ook kan de redactie een account verwijderen.

Om Vitesse.nl zo leuk mogelijk te houden word je geacht je aan de volgende regels te houden.

ACCOUNT

 • Maximaal 1 account per supporter
 • Iedere gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van reacties onder zijn of haar account
 • Je gebruikersnaam mag geen kwetsende of aanstootgevende teksten bevatten.
 • Je profielafbeelding mag geen anti-afbeelding of bevatten

REAGEREN

 • On topic blijven
 • Geen reacties plaatsen die kwetsend of grof taalgebruik bevatten
 • Geen licentie- of copyright-schendingen. Ook het posten van links naar illegale streams van voetbalwedstrijden is niet toegestaand.
 • Geen racistische of discriminerende uitlatingen, of links daarnaar plaatsen
 • Denk goed na of je alles in een reactie hebt gezegd wat je kwijt wilt voordat je hem post. Het is mogelijk je reactie aan te passen ofwel te verwijderen.
 • Geen gebruik van scripttalen en het linken naar zaken die op de computer van medegebruikers tot ongewenste effecten kunnen leiden
 • Geen onnodig hoofdlettergebruik
 • Gebruik de namen van spelers en clubs op de normale manier.
 • Plaats geen reacties die de lay-out van Vitesse.nl kunnen verpesten. Dus geen onnodig lange woorden en/of onnodig veel leestekens
 • Klachten en/of opmerkingen over Vitesse.nl dienen niet in de topics geplaatst te worden. Hiervoor kun je Vitesse altijd een bericht sturen via het contactformulier of via redactie@vitesse.nl.
 • Citeer (lees: quote) geen grote lappen tekst zonder een redelijke eigen bijdrage. Knip er stukken uit, voor je zelf je reactie typt.
 • Lees een nieuwsbericht eerst eens goed door voordat je er op reageert. En vergeet ook niet de reacties van andere bezoekers even over te kijken, zodat je geen overbodige dingen meldt