Onze visie op leren voetballen 

We beïnvloeden onze spelers door ze 

.. oplossingsgericht te laten werken

.. zelfreflectie te laten toepassen

…een ontwikkelplan te laten invullen

.. te leren omgaan met anderen

.. grenzen op te laten zoeken en deze te verleggen

In onze visie op leren van voetballen geloven wij erin om ieder trainingsmoment voetbal- en wedstrijd-echt te maken. Spelers worden zo optimaal bevraagd en uitgedaagd. Onze spelers leren om oplossingsgericht te werk te gaan. Wij vertellen spelers niet wat ze moeten doen, maar bevragen ze wat er gedaan moet worden. Daarnaast zorgen we ervoor dat spelers impliciet leren door de juiste oefenvormen te kiezen.

In onze visie neemt zelfreflectie een belangrijke plaats in. Hierdoor zijn spelers bewuster bezig met hun ontwikkeling. Onze manier van beïnvloeden brengt het volgende proces op gang: doelen stellen > uitvoeren > evalueren > doelen stellen >

Bij ons staat individuele aandacht centraal. Wij geloven erin dat persoonlijke aandacht essentieel is om te ontwikkelen en te presteren. Wie aandacht en oprechte interesse krijgt, ontwikkelt zich sneller en zal beter gaan presteren. Iedere speler heeft bepaalde kwaliteiten en beperkingen en heeft daarom maatwerk in zijn ontwikkelplan nodig. De meeste aandacht gaat naar de sterke punten van een speler, al worden de verbeterpunten niet vergeten. Tijdens iedere training houdt de trainer rekening met de ontwikkelpunten van iedere speler; daarnaast wordt er aandacht geschonken aan onze voetbal principes, de fysieke prikkel en een topsportaccent voor het gehele team. 

Ook vinden wij het belangrijk dat spelers leren om met anderen om te gaan. Enkele voorbeelden die in een rol spelen in het groepsproces zijn: Hoe gedraag je je in een team, hoe communiceer je met elkaar, het leren ontdekken van andere culturen en elkaars kwaliteiten en tekortkomingen leren kennen.

We zoeken in iedere training continu de grens op en brengen onze spelers in situaties waar zij maximaal bevraagd worden.