Vitesse Werkt!

Vitesse Werkt! is het re-integratieprogramma van Vitesse Betrokken. In samenwerking met de Gemeente Arnhem en Visie op Arbeid startte Vitesse Betrokken in november 2015 met dit project. In dit project worden deelnemers middels een halfjarig voetbaltraject klaargestoomd voor het uiteindelijke doel: een betaalde baan of studie.

Gedurende een halfjaar wordt er wekelijks twee keer getraind door de deelnemers onder begeleiding van een trainer van de Vitesse. Tijdens deze trainingen leren de deelnemers hoe ze moeten werken in teamverband, hetgeen zij straks ook op de werkvloer moeten doen. Voetbal heeft namelijk, als teamsport, enorm veel raakvlakken met werken in teamverband. Aspecten als afspraken maken en nakomen, acceptatievermogen, normen en waarden en zelfreflectie komen elke training aan bod. Aansluitend op de voetbaltrainingen krijgen de deelnemers een scholingssessie. Hier wordt voornamelijk gewerkt aan de werknemersvaardigheden. Zo wordt er aandacht besteed aan het maken van een CV, solliciteren, netwerken, de houding ten opzichte van collega’s en een realistisch zelfbeeld. Daarnaast worden de deelnemers er bewust van gemaakt waar ze goed in zijn en wat ze graag willen leren.

Vitesse Betrokken maakt gebruik van de kennis en contacten van de Business Club Vitesse-GelreDome om deelnemers te plaatsen bij bedrijven. We streven er naar om alle deelnemers binnen een half jaar richting werk of studie begeleid te hebben. Na het voetbaltraject worden de deelnemers nog anderhalf jaar gevolgd, begeleid en gecoacht op de werkvloer of op school.

Vitesse Werkt! wordt voor twee doelgroepen georganiseerd;

  • Vitesse Werkt! voor jongeren uit de participatiewet
  • Vitesse Werkt voor statushouders

Over Vitesse Werkt! voor statushouders
Sinds de grote stroom van vluchtelingen uit het Midden – Oosten en Afrika naar Europa is er dringend behoefte aan huisvesting en banen voor de vluchtelingen die ook een officiële status hebben gekregen en dus voor langere tijd in Nederland zullen verblijven. Het doel van Vitesse Werkt! voor statushouders is om de deelnemers klaar te maken voor participatie op de arbeidsmarkt of om te beginnen met een studie. Door middel van scholingsbijeenkomsten, aansluitend op de trainingen ,door onze jobcoach, helpen wij de deelnemers om zichzelf te ontwikkelen op diverse gebieden, waaronder onder andere: solliciteren, netwerken, het creëren van een realistisch zelfbeeld, het aanleren van de Nederlandse taal en het Nederlandse arbeidsethos.

 

 

image